Terugblik op 2022

Ons jaarverslag van 2022 ligt voor u klaar. Doe u tegoed aan een terugblik op een bruisend en leesrijk jaar. Een jaar waarin we zeven – van de in totaal negen – programma’s uitvoerden, waarbij we na enkele online edities eindelijk weer de energie en het plezier konden proeven van een productie op locatie en de daarmee gepaard gaande ontmoetingen met docenten en leerlingen.

Bovendien is 2022 het jaar waarin we een stap verder gaan in onze missie, samen lezers maken. Naast de inzet op jongeren, bereiken we nu ook docenten in het vo en het mbo met ons aanbod in deskundigheidsbevordering. Om te beginnen met onze training Leesplezier in het mbo die dit jaar de eerste deelnemers mocht ontvangen. Dat bleek een groot succes, want meerdere trainingen gedurende het jaar zaten vol én inmiddels zijn we druk bezig met een variant erop voor het voortgezet onderwijs: Leesplezier in het vmbo. Daarnaast hebben we op diverse mbo- en vo-scholen inspiratiesessies en presentaties over leesbevordering onder jongeren gegeven.

Acht maanden na dato kunnen we stellen: 2022 was een inspirerend en enthousiasmerend jaar, een jaar om trots op te zijn.

Lees het jaarverslag van 2022

Deel deze pagina:

Nieuws