Samen tegen laaggeletterdheid van Nederlandse jongeren

Gaat u met ons de uitdaging aan om uw leerlingen meer leesplezier te geven? De recent gepubliceerde PISA-cijfers laten namelijk opnieuw zorgelijke ontwikkelingen op het gebied van leesvaardigheid zien.

Op dit moment stevent maar liefst een derde van de Nederlandse 15-jarigen af op laaggeletterdheid. Door uw leerlingen te stimuleren meer boeken te lezen, vergroten zij hun woordenschat en taalgevoel. Bovendien helpt het hen bij uitstek om andere vakken beter te begrijpen en verhalen in hun context te kunnen plaatsen. Lezen biedt daarnaast nog andere voordelen, zoals het ontwikkelen van inlevingsvermogen, het leren reflecteren op verhalen en het vertragen in een tijd van snelheid en veel informatie.

Leesplezier is een belangrijke eerste stap

Deelname aan onze programma’s stimuleert in eerste instantie plezier in lezen. Leesplezier is namelijk een belangrijke eerste stap richting blijvend lezen. Noteer daarom onderstaande data alvast in blokletters in de schoolagenda van 2024 en trakteer uw leerlingen op een enthousiasmerend leesfeest:

Heeft uw school cultuurkaarttegoed over? Voorkom dat het tegoed verloopt en zet het vóór 31 december 2023 in voor deelname aan een van onze programma’s. Samen tegen laaggeletterdheid onder Nederlandse jongeren.

Niemand laaggeletterd van school

Om goed te functioneren op school én in de samenleving moeten 15-jarigen minimaal leesniveau 2 hebben, aldus het PISA-onderzoek. Een derde van hen behaalt dat niveau niet en heeft een zeer hoge kans om laaggeletterd van school te gaan. Zij zullen moeite ondervinden met het lezen van belangrijke teksten, zoals bijsluiters, en met het schrijven van bijvoorbeeld sollicitatiebrieven.

Naar aanleiding van de achtergebleven leesvaardigheid in het mbo, ontwikkelden wij hiertoe onze trainingen Leesplezier in het mboVeel mbo-studenten beginnen hun beroepsopleiding namelijk al met een leesachterstand: waar zij op niveau 2f zouden moeten beginnen, zijn zij op de middelbare school (te) vaak op niveau 1f blijven steken. Daaropvolgend hebben we ook de training Leesplezier in het vmbo in het ontwikkeld. De trainingen zijn voor alle docenten die met leesbevordering aan de slag willen, in het bijzonder voor docenten Nederlands en burgerschap.

Bekijk ons scholingsaanbod

Over het PISA-onderzoek

Op 5 december 2023 is het nieuwste PISA-onderzoek uitgebracht. PISA staat voor Programme for International Student Assessment en dit onderzoek wordt drie- of vierjaarlijks uitgevoerd door OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking in Ontwikkeling. In het onderzoek worden de vaardigheden van 15-jarigen over de hele wereld gemeten, waardoor per land, continent en economische regio vergeleken kan worden hoe het er met hen voor staat.

Deel deze pagina:

Nieuws